O pomáhaní v domácnosti

Sú to nanajvýš dva roky, ako by som si z morálneho hľadiska nemohol dovoliť tento článok napísať. Musel by som v ňom totiž opisovať niečo, čo som sám nedodržiaval. Na Slovensku, kde stále do značnej miery pretrváva rozdelenie povinností na „mužské“ a „ženské“, to zrejme vyznie zvláštne, ale páni:  Moderný gentleman musí zvládať chod domácnosti s eleganciou sebe vlastnou. Dnes však nebudeme hovoriť iba Ako, ale aj Prečo. A vlastne, tým začneme. Pokračovať v čítaní

O spoločenskej významnosti

return of kings

Neraz sme sa na stránke Man & Manners zaoberali pravidlami etikety, ktoré obsahovali či vychádzali práve zo spoločenskej významnosti. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že hoci je to pravidlo dosť jasné, život nie je učebnica. Prináša situácie, ktoré sa len veľmi ťažko rýchlo analyzujú a zachovať sa správne je takmer nemožné. Pokračovať v čítaní

O otváraní dverí

Gentleman otvara dvere dame

Znie to prekvapivo (pre nás rozhodne), ale väčšina mužov stále nevie, aké pravidlá platia pri otváraní dverí krajšej časti populácie. Ešte prekvapujúcejšie bolo, že autor tohto textu ani jeho najbližšie okolie nevedelo celkom presne povedať, aké pravidlá pri tomto kurtoáznom výkone platia, na čo si dať pozor a aké existujú výnimky. Obetovali sme teda čas na štúdium tejto časti slušného správania a pravidlá vyskúšali v praxi. Dámy a páni, zistili sme nasledovné: Pokračovať v čítaní