Gentleman otvara dvere dame

O otváraní dverí

Znie to prekvapivo (pre nás rozhodne), ale väčšina mužov stále nevie, aké pravidlá platia pri otváraní dverí krajšej časti populácie. Ešte prekvapujúcejšie bolo, že autor tohto textu ani jeho najbližšie okolie nevedelo celkom presne povedať, aké pravidlá pri tomto kurtoáznom výkone platia, na čo si dať pozor a aké existujú výnimky. Obetovali sme teda čas na štúdium tejto časti slušného správania a pravidlá vyskúšali v praxi. Dámy a páni, zistili sme nasledovné:

Pravidlo prvéNepreháňajte. Otvorenie dverí je gesto vyjadrujúce úctu. Menej je ale niekedy viac. Vaša partnerka je schopná si dvere otvárať aj sama a môžeme vás uistiť, že to v priebehu spoločného večera s vami aj niekoľko ráz urobí. Je to úplne v poriadku, nestresujte. Galantné otváranie dverí závisí od situácie, takže sa nehrňte rovno k dverám, aby ste ich držali otvorené pol minúty a púšťali dnu chlad. Preto tu máme:

Pravidlo druhéNeverbálne signály. Nevýhoda odkrývania veľkých pántovaných pokrývok dier v stenách je, že vyžaduje od dámy jej spoluprácu. Ak od svojho partnera očakáva, že jej otvorí dvere, mala by sa pred nimi zastaviť tak, aby sa dali otvoriť v celej dĺžke. Prípadne cestou k dverám  mierne spomalí, aby ju gentleman mohol predísť o krok a dvere otvoriť.

Pravidlo tretieRešpektujte želanie dámy. Ako sme uviedli v predošlom odseku, niektoré dámy očakávajú že im otvoríte všetky dvere, iné vyložene nechcú, aby ste otvorili čo len jediné. Neexistuje tu žiadna dobrá rada, všetky prípady sú v poriadku. Čo už byť nemusí, je váš výraz. Opakujeme: každé želanie dámy je v poriadku. Preto, keď vás dáma zastaví s tým, že si dvere otvorí sama, netvárte sa ako kosačka na trávu, ktorá práve zistila, že si tráva založila odbory.

Pravidlo štvrtéOdhadujte situáciu. Môžeme vás uistiť, že ak otvoríte dvere (napríklad) z baru a z vonku sa chystá vstúpiť  skupina ľudí, nemusíte tie dvere držať. Vaše povinnosti sa v prvom rade týkajú dámy, nie okolitej spoločnosti. Takže ak sa do podobnej situácie dostanete, tak dvere pustite (vo chvíli, keď ich prevezme prvý človek zo skupiny, samozrejme) a počkajte s dámou pri východe.

Otvaranie dvri zvonkaVýnimka – Pri vchádzaní do verejného podniku ide prvý muž, aby skontroloval situáciu vo vnútri. Vtedy gentleman vpúšťa dámu dnu a – pochopiteľne – jej drží dvere otvorené zvnútra. Rovnaké pravidlo platí, ak sa dvere otvárajú smerom k vám: vstúpiť a podržať zvonka.

Pravidlo piateTypy dverí. Všetko uvedené vyššie sa týka typických jednokrídlových dverí. Čo však v prípade, že narazíte na otáčacie dvere? Správny gentleman do nich vstúpi prvý a rukou ich trochu spomalí, aby sa do nich dáme vstupovalo ľahšie. Pri dvojkrídlových dverách otvárajte tie, ktoré majú na sebe nálepku s určením smeru otvárania. Ak tam taká nie je, tak pravé dvere. Posledným typom môže byť dvojitý vchod/východ so vzduchovým uzáverom (ich automatizované verzie nájdete napríklad v nákupných centrách). Vtedy vždy otvorte prvé dvere. Čo robiť pri druhých, to sa opäť dozviete z neverbálnych signálov.

Tak, máme to za sebou. A nezabúdajte: gentleman otvára dvere každej dáme.

 

Ivan Zich

Hlavný autor Man & Manners. Má široký tematický záber, no zameriava sa najmä na praktický život moderného gentlemana a rozvoj sebadisciplíny. Potrpí si na dobrý fajkový tabak a chytľavú štylistiku.