return of kings

O spoločenskej významnosti

Neraz sme sa na stránke Man & Manners zaoberali pravidlami etikety, ktoré obsahovali či vychádzali práve zo spoločenskej významnosti. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že hoci je to pravidlo dosť jasné, život nie je učebnica. Prináša situácie, ktoré sa len veľmi ťažko rýchlo analyzujú a zachovať sa správne je takmer nemožné. Tento text má neskromnú ambíciu stať sa praktickým sprievodcom, keď neviete:

  • Komu dávame prednosť
  • Kto ju musí dať nám
  • Komu patrí viac prejavov úcty
  • A tak ďalej…

Gentleman by mal mať na pamäti, že spoločenská významnosť je iba relatívny pojem. Používame ho vtedy, keď máme skupinu dvoch a viac ľudí. A dokonca aj vtedy je veľmi dôležitý kontext. Na domovej schôdzi je poradie spoločenskej významnosti iné, ako na diplomatickej večeri. Dnes si teda poskytneme základný návod, ktorý platí takmer univerzálne. „Takmer“ preto, že v niektorých spoločenstvách môžete napríklad riadne uraziť  egomaniakov, ak najskôr preukážete úctu ich manželke (osobná skúsenosť, páni). Vždy zvážte, nakoľko je vaše spoločenské vystupovanie žiadúce v tej-ktorej situácii. To však už závisí na vašom takte (aj o tom si čoskoro napíšeme).

Základné pravidlá:

  1. Významnejší je staršia osoba
  2. Žena je významnejšia ako muž
  3. Nadriadený je významnejší ako podriadený
  4. Významnejšia je známa osobnosť

Dobre, štvrtá odrážka je skutočne veľmi relatívna. No boli by ste prekvapení, ako často sa uplatňuje v neobvyklých situáciách (napríklad po dobrom metalovom koncerte vás neznalosť mena speváka temného klinca večera v žiadnom prípade neospravedlňuje 🙂 ).

Pri posudzovaní osôb z hľadiska hore-uvedených kritérií opäť nezabúdajte na spoločenský kontext. Po príklad opäť siahnem k vlastnej skúsenosti. Mám dvoch známych, z ktorých jeden je v práci nadriadený druhému, avšak po práci na tréningu bojových umení sa ich úlohy vymenia. V práci podriadený je totiž oddielovým vedúcim a majstrom, kým nadriadený je tak kdesi na polceste k oprávneniu nazývať sa mierne pokročilý. Ak by ste túto dvojicu zažili v oboch situáciách, pochopiteľne im budete prejavovať úctu v opačnom poradí.  Teraz si poďme jednotlivé kritériá rozobrať.

Staršia osoba

Gentleman vždy a za každých okolností (!) prejavuje úctu staršej osobe. Toto pravidlo vychádza z predpokladu, že starší človek bol dlhší čas prínosom pre spoločnosť. Moderný gentleman, samozrejme, o každom, koho nepozná, zmýšľa v dobrom (kým mu dotyčná osoba nedá dôvod myslieť si niečo iné). Preto automaticky prejavuje staršej osobe úctu, a to aj v prípade, že táto osoba svoje postavenie zneužíva na nespoločenské prejavy. To však neznamená, že si máte nechať skákať po hlave. Nedávno som narazil na príklad zo života pri čítaní jedného z mojich obľúbených periodík. Staršia pani buzerovala dve dievčatá v autobuse, že si chce sadnúť na ich miesta, hoci prakticky celé vozidlo bolo prázdne. Gentleman by mal v podobnom prípade taktne  a bez zvyšovania hlasu vysvetliť staršej dáme, že na tie miesta nemá v tej situácii nárok a ponúknuť jej ruku na odprevadenie na najbližšie voľné miesto. Väčšina ľudí reaguje pozitívne, ak im slušne vysvetlíte, prečo konajú nesprávne (vzťahuje sa na oveľa viac situácií).

Žena

Každú ľudskú bytosť priviedla na svet žena. Týka sa to každého gentlemana a bude sa to týkať aj jeho potomkov. Za dar života, za vlastné zušľachťovanie (podpora priateľky/manželky na vašej ceste je na nezaplatenie, to mi môžete veriť) sa muž odvďačuje prejavovanou úctou.

Nadriadený

Nadriadenému – najmä v práci, pochopiteľne – patrí úcta z titulu jeho funkcie. Tú gentleman prejavuje automaticky. V prípade, že ide o skutočne schopného nadriadeného, môže úcta pochádzať aj z jeho prístupu, skúseností či zvládanej zodpovednosti. Gentleman sa aj v nadriadenom postavení správa k svojim podradeným s úctou. Obzvlášť by si mal dať záležať, ak je medzi jeho podriadenými aj staršia žena. Mladších kolegov nikdy neoslovuje „chlapče“ a podobne.

Jednotlivé kombinácie týchto kritérií nám môžu poriadne zamotať hlavu. Asi najhoršou kombináciou je práve staršia podriadená žena a mladší nadriadený muž. Univerzálnou odpoveďou je, že vzájomné vzťahy určí nadriadená osoba. Pekným príkladom je napríklad istý starší gentleman, ktorému chcela výrazne mladšia slečna prejaviť úctu, avšak on ju predbehol a ako pravý gavalier sa správal s úctou on k nej ako žene. V zásade bol z titulu svojho veku nadriadeným a tak určil vzájomný tón.

Toľko k spoločenskej významnosti. Ak ste už niekedy narazili na situáciu, ktorá tu nie je popísaná, pýtajte sa.

Ivan Zich

Hlavný autor Man & Manners. Má široký tematický záber, no zameriava sa najmä na praktický život moderného gentlemana a rozvoj sebadisciplíny. Potrpí si na dobrý fajkový tabak a chytľavú štylistiku.