Moderný gentleman

Prečo práve gentleman?

Svet ženú vpred v istom období nové myšlienky, inokedy sa ľudstvo obracia do minulosti, aby v nej našlo pevnú pôdu pod nohami – tá sa s rýchlym spoločenským vývojom často stráca. Jednou z tých zabúdaných súčastí ľudstva je skutočné gentlemanstvo. Skutočné v tom, že sa netýka len obliekania a ovládania etikety, ale vyznačuje sa najmä morálnou konzistentnosťou, spôsobom uvažovania, sebadisciplínou, neustálnym zdokonaľovaním ducha aj tela či kultúrnou úrovňou.

V súčasnosti presviedčajú tzv. pánske časopisy a médiá väčšinu mužov, že „pravých chlapov“ z nich robí vlastníctvo športových áut, ekonomický úspech a striedanie príťažlivých žien. Na to však na sebe nemusíte pracovať. Na to si musíte iba zarobiť. O takom mužovi to nič nesvedčí.

Skutočný gentleman totiž vie, že to, čo sa počíta, je jeho čas. Bohatstvo možno získať a rozmnožiť, o lásku možno prísť a opäť ju získať. Čas sa však každým okamihom iba kráti. Preto je potrebné s ním zaobchádzať opatrne a využiť ho čo najprospešnejšie nielen pre seba, ale pre celé svoje okolie. Pozrite sa do do histórie vlastnej rodiny: pripomínate si najviac tých najbohatších predkov, alebo tých, ktorí vás najviac naučili? Kto zanechal skutočný odkaz? Tak vidíte. To je aj hlavný dôvod, prečo v dnešnej dobe (vlastne najmä! v dnešnej dobe) je návrat skutočného gentlemana tak veľmi potrebný.

Čo vás bude čakať na ceste? Rehoľa. Inak sa to nazvať nedá. Kým vypracujete telo, vzdeláte a skultúrnite ducha aspoň na takú úroveň, aby ste mohli byť na seba pyšní, ubehnú roky. Redakcia vám len môže sľúbiť, že to bude stáť za to. A na konci budete môcť povedať, že ste zo seba vydali maximum/stali sa tými najlepšími ľuďmi, akými ste mohli.

Kto je teda moderný gentleman? Kultivovaný muž s pevnou chrbticou. Tvrdý na seba, láskavý k okoliu. Pozorný k partnerke. Muž, ktorý vie všetko o niečom a niečo o všetkom. Poradí si doma aj stratený v lese. Vie konverzovať o dejinách aj vymyslieť deťom rozprávku. Smeje sa, ale nikdy nevysmieva. Svoje okolie pozdvihuje, nikdy nezráža. Chápe, ale nesúdi. Je pokorný a odmieta snobstvo.

Pripadá vám to ako vzdialený ideál? Nikto nevraví, že to bude ľahké, ale ten ideál možno raz uvidíte v zrkadle.