Ako predstaviť gentlemana

Predstaviť seba alebo priateľa v spoločnosti spadá väčšine ľudí do kolónky „Však to je úplne jasné“, prípadne „Si poradím, keď na to príde“. Máme to často zafixované ako prosté „Nazdar, som Peter Rudykopalsson, v pohode mi hovorte Peťo“. Hoci je tento spôsob prípustný v okamihu, keď vás kamoš ráčil zobrať medzi svoju pivnú comitivu, vo vyššej či novej spoločnosti s tým už nevystačíte. Predstavením sa zapájame do spoločenského diania, robíme prvý krok k priateľskému rozhovoru, nadväzujeme kontakty a vytvárame nové priateľstvá. Gentleman okolo seba šíri dobré mravy a schopnosť predstaviť sa patrí k úplným základom dobrého správania – ak gentleman spôsobí faux pas už na začiatku, škody napraví len veľmi ťažko. Man & Manners vám preto prináša návod, ako civilizovane predstaviť seba a ostatných.

Pravidlo spoločenskej významnosti

Toto pravidlo bude čoskoro rozpísané v samostatnom článku, preto teraz len krátky výňatok. Predstavujeme spoločensky menej významnú osobu významnejšej. Tu je krátky kľúč: Významnejšia je žena, starší, nadriadený. Predstavujeme teda muža žene, podriadeného nadriadenému a mladšieho staršiemu.

victorian-introduction

Ako komu

Predstaviť sa dá dvoma spôsobmi:

Nepriamo – Predstavuje nás iná osoba, ktorá tým dáva najavo, že ste človek, s ktorým sa oplatí spoznať. Ešte pred pár desaťročiami bol nepriamy spôsob celkom bežný. Dodnes to platí napríklad vo veľkých firmách: šéf predstavuje nového kolegu ostatným. Je to tiež považované za zdvorilejší spôsob predstavenia.

Nezabúdame dodať, v akom vzťahu k nám je osoba, ktorú predstavujeme. Rozdiel je aj v spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. V práci sme formálnejší (“Dovoľte mi, aby som Vám predstavil môjho kolegu redaktora Škrabáka”), medzi priateľmi uvoľnenejší (“Predstavujem ti Peťa, chodíme spolu na vysokohorské túry”). Nepoužívajte formuláciu “Toto je…”, ľudia nie sú veci.

Priamo – Predstavujete sami seba. Stalo sa to bežným spôsobom najmä v posledných desaťročiach, pretože stale viac ľudí pracuje v segmente obchodu a služieb. Tu je, pravdaže, žiadúce, aby sa gentleman vedel predstaviť sám a – z nedostatku vhodnejších výrazov – “vnútiť sa” do spoločnosti.

Opäť, formulujte svoje predstavenie podľa spoločenskej situácie. Začnite vetou “Dovoľte mi, aby som sa predstavil” a pokračujte až po súhlasnom prikývnutí či natočení tváre. Nezabúdajte, že dotyčná soba má právo predstavenie odmietnuť. Ďalej pokračujte podľa  použitia titulu – v Európe je pomerne bežné predstavovať sa aj s titulom. Sme však na Slovensku, kde má akademický titul taká časť populácie, že je vhodnejšie použiť iba ten z vyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania. Ak ich mate viac, použite iba ten najvýznamnejší (“Som docent Prednáška”). Ak spoločnosť s titulom nechcete oboznámiť alebo ho nemáte, vhodnejšia je formulácia “Moje meno je Juraj Drábadrúzgaj”.

Ako kedy

Kedy sa vlastne máme predstaviť a kedy nie? Tu sa veci trošku komplikujú. Začneme od konca, teda kedy sa nikdy (!) nepredstavujeme. Je to napríklad v prostriedkoch MHD, a to aj keď sme si dotyčným vymenili pár viet. Rovnako neobťažujeme svojim predstavením spoločnosť, ku ktorej sme si vinou nedostatku miesta prisadli v kaviarni, reštaurácii či krčme.

Niektoré situácie nie sú jednoznačné. Ak napríklad idete s priateľom po ulici a stretnete ďalšieho známeho, nemusíte ich predstavovať, ak si iba vymeníte pár slov. V prípade, že rozhovor bude trvať dlhšie (z témy vám to bude jasné), musíte svoj sprievod predstaviť a zapojiť do rozhovoru. Ak tých dvoch nechcete z rôznych dôvodov predstavovať, nepúšťajte sa do dlhej debaty, len sa zdvorilo pozdravte, vymeňte pár slov a rozlúčte sa.

Kedy je naopak nutné oboznámiť okolie so svojou ctenou osobou či známym? Ak navštívite niekoho nového v jeho súkromnom priestore (napríklad v byte), je to viac ako žiadúce. V prípade, že tam idete ako sprievod, predstaviť vás má spoločný známy. Predstaviť sa musíte aj v prípade, že nadviažete dlhší rozhovor – pri dlhej ceste vlakom alebo zdieľanou cestou v aute, prípadne ak sa zarozprávate s niekým pri rovnakom stole na pive.

Krátke predstavenie seba samého musíte ako vychovaní gentlemani uviesť, keď máte prednášať pred ľuďmi, aj keby ste mali len príspevok do diskusie (nie online, na to máte profil). Predstavte sa aj ľuďom, s ktorými trávite spoločnú dovolenku (napr. hromadný zájazd s cestovnou kanceláriou), budete sa s nimi stretávať po istú dobu pravidelne. Rovnako to platí aj pri pobyte v kúpeľoch či na kongresoch. To, že sa predstavíte vždy, keď zdvihnete hovor na mobile, už je škoda spomínať.

Predstaviť priateľov musíte napríklad v prípade, že si ich pri nejakej príležitosti pozvete k sebe na návštevu a viacerí sa medzi sebou nepoznajú.

oldtime-introduction

Prezývky

Pri predstavovaní nepoužívať. Ak sa predstavené osoby dajú do družného rozhovoru, už si ich povedia aj sami.

Po predstavení

Keď spolu predstavíme dve osoby, nikdy (!!!) ich nenecháme samých, kým sa nezačali rozprávať. Máločo je trápnejšie, než zoznámiť dvoch ľudí a následne sa vypariť. Práve naopak, gentleman pri oboch nielen zotrvá, ale pri predstavovaní aj načrtne vzájomnú spoločnú tému. („Veronika, dovoľ, aby som ti predstavil Maťa, verného fanúšika adrenalínových športov. Maťo, Veronika sa venuje parašutizmu“). Ak je to nový človek v spoločnosti, kde sú už ľudia rozdelení do diskusných skupiniek, zoberte svojho známeho do tej najvhodnejšej, aby sa mohol čo najskôr zapojiť do diania,. Ale vždy sa uistite, že zapadol.

Postojačky

Konečne posledné pravidlo: Pri predstavovaní gentleman spravidla stojí. Výnimkou je napríklad zoznámenie v hľadisku divadla či kina – nerušte ostatných vstávaním (Taktnejšie je počkať na prestávku či koniec filmu). Pravdaže, starší ľudia a zdravotne postihnutí tiež ostanú sedieť, rovnako aj dámy, ak je im predstavovaná mladšia žena či muž približne v jej vekovej kategórii.

Na záver už len ozrejmenie otázky, ktorá padla pri písaní tohto textu: Ak si neviete nikdy zapamätať meno predstavovaného človeka, je úplne v poriadku, ak sa ho naň vzápätí opýtate a okamžite ho taktne zopakujete („Teší ma, pán Dobrák,  moje meno je…“).

Ak ste narazili na predstavovaciu situáciu, na ktorú ste z článku nezískali odpoveď, pýtajte sa v diskusii, gentlemani radi odpovedia.

Ivan Zich

Hlavný autor Man & Manners. Má široký tematický záber, no zameriava sa najmä na praktický život moderného gentlemana a rozvoj sebadisciplíny. Potrpí si na dobrý fajkový tabak a chytľavú štylistiku.