Churchill-kritik

Ako sa poučiť z kritiky

Aby ste sa vyhli kritike, nehovorte nič, nerobte nič, nebuďte nikto – Aristoteles

Kritizovanie kohokoľvek za čohokoľvek je na Slovensku takmer národným športom. Obzvlášť u jedincov, ktorí nedisponujú dostatočnými vedomosťami na kritické zhodnotenie situácie. Stačí sa pozrieť na reakcie na výkony hokejového tímu. No málokedy sa kritika deje z očí do očí. Väčšina z nás má, žiaľ, akoby zakódované, že kritika = útok. No opak je pravdou. Správne nasmerovaná kritika nám pomáha odhaľovať vlastné nedostatky – vrátane tých, ktoré my sami veľkoryso prehliadame. Schopnosť prijať kritiku a poučiť sa z nej vám nielen umožní rýchlejšie napredovať na vašej vlastnej ceste za lepším Ja, ale naučíte sa aj držať svoje ego na uzde. A problémy sa vždy riešia oveľa efektívnejšie, keď vám do toho ego a pýcha nekecajú. Poďme na to.

Zdroj. Väčšina ľudí dokáže odpísať kritiku voči sebe alebo svojmu konaniu len ako závisť, prípadne len ako rýpanie človeka, ktorý mal zlý deň. Gentlemani, na to si dávajte obzvlášť pozor. Pri každej kritike, aj keby bola prednesená sarkastickým tónom alebo v hneve, posúďte, či na nej nie je zrnko pravdy. Bez vetra sa ani lístok nepohne.

Hádka. Gentleman diskutuje, neháda sa. Nezabúdajte, že hlas sa v rozhovore nezvyšuje. Väčšina ľudí nedokáže ovládnuť potrebu sa voči kritike brániť, skákať do reči, pretláčať svoje stanovisko. Hoci vás občas niekto skritizuje, pretože nemá všetky informácie o predmete kritiky, nechajte ho najskôr dohovoriť. Následne mu vysvetlite, že niektoré veci nevzal do úvahy a vypočujte si jeho reakciu. Takto sa aj nepríjemná kritika môže preklenúť do rozhovoru, ktorý bude pre vás obrovským prínosom a dá vám látku na premýšľanie.

Odosobnenie. Zrejme najťažšia časť. Priveľa ľudí si odosobnenie predstavuje len ako mlčanie pri príjmaní kritiky, no pritom si v duchu ofukuje svoje pošliapané ego. Kritika sa príjma ťažšie, keď do jej premetu vkladáte veľa úsilia. Ja sám som si vypočul pomerne veľa nepríjemných vecí, keď som sa rozhodol, že svoj život zmením v prospech snahy stať sa gentlemanom. Na tejto ceste zlyháte viac krát, ako sa vám niečo podarí. Chyby sú súčasťou učenia. No práve kritika môjho okolia ma upozornila napríklad na to, že keď som správanie sa v istej situácii označil za nemorálne, sám som sa nakoniec v onej situácii takmer zachoval presne tak, ako som to kritizoval. Vtedy som si uvedomil, že deklarovať niečo môžem až vtedy, keď už to mám zažité a môžem sa na svoj spôsob konania spoľahnúť. Ak by som však pri onej kritike reagoval podráždene, zrejme by som sa na všetko rýchlo vykašľal a vy ste dnes nečítali tento text. Našťastie pre mňa i pre vás som sa dokázal odosobniť a zamyslieť sa.

Pokoj. Chápem, že zachovať pokoj nie je vždy jednoduché. Obzvlášť, ak osoba vyjadrujúca kritiku voči vám je človek, ktorý sa podľa tejto kritiky nespráva. Vypočujte si všetko, nepohnite ani brvou a neuhýbajte pohľadom. Najviac sa z kritiky poučíte, keď sa preklenie do diskusie. Pozeraním sa do zeme, hapkaním alebo červenaním sa dosiahnete iba to, že kritik sa bude cítiť ako víťaz. Konštruktívnu debatu ale vedú dvaja rovnocenní partneri, nie víťaz s porazeným.

Otázky. Diskusia po kritike je dôležitá najmä preto, aby ste mohli klásť doplňujúce a vyjasňujúce otázky. Mali by ste vedieť, prečo vám dotyčný človek svoju kritiku povedal. Napríklad, ak je to váš blízky priateľ, možno ho už vaše správanie doháňalo do šialenstva a je načase niečo vo vašom priateľstve zmeniť k lepšiemu. Inokedy je kritika proste príliš všeobecná a ak chcete niečo na sebe zlepšiť, potrebujete vedieť, čo presne to je. Kladením otázok z vašej strany sa tiež začína poučná diskusia. Nezabúdajte sa spýtať, aké by kritik navrhol zlepšenia.

Zodpovednosť. Pravý gentleman vždy (!) príjma zodpovednosť za svoje činy aj za ich následky. Preto, keď vás niekto kritizuje, nevyhovárajte sa ako malý chlapec. Ako sme uviedli vyššie – vypočujte si kritiku, prípadne doplňte kritikovi informácie, a ak je jeho kritika aj s nimi oprávnená, prevezmite zodpovednosť. Vy ste zlyhali a vyslúžili si kritiku, a len vy dokážete veci napraviť.

Poďakovanie. Čítate dobre. Ako som písal v úvode: objektívna, úprimná kritika je na Slovensku pomerne zriedkavá. Preto, ak si s vami niekto sadol, povedal vám, čo robíte zle a následne s vami diskutoval o riešeniach, poďakujte sa mu. Obetoval čas, ktorý mu nikto nevráti, aby ste sa by mohli zlepšiť. Poďakujte sa aj v prípade, že dotyčný iba rýpal, lebo mal zlý deň. Aj to vám dá látku na premýšľanie. Viem, že nikomu sa nehovorí ľahko: „Ďakujem, že si mi/ste mi ukázali, kde som sa robil chybu“. No ak to dokážete, môžete si gratulovať. Naučili ste sa ovládnuť pýchu a svoje ego – a dali ste prednosť zdvorilosti.

Čin. Na vaše ubezpečovanie, že veci napravíte, nie je väčšina ľudí zvedavá. Muža robia činy, nie sľuby. Vypočujte si kritiku, nájdite riešenia a okamžite ich uveďte do praxe. Ak sa riešenia osvedčili, povedzte o tom svojmu kritikovi. Dáte mu tým najavo, že ste jeho názor rešpektovali a počúvali ho.

Autor dúfa, že vám tento text pomôže naučiť sa zvládať malú časť svojho ega a posunie vás o kúsok ďalej na ceste stať sa gentlemanom.

 

Ivan Zich

Hlavný autor Man & Manners. Má široký tematický záber, no zameriava sa najmä na praktický život moderného gentlemana a rozvoj sebadisciplíny. Potrpí si na dobrý fajkový tabak a chytľavú štylistiku.