Ty a Vy

Tápanie v oblasti tykania a vykania patrí na Slovensku k pomerne bežným javom aj medzi ľuďmi, ktorí majú celkom dobrý prehľad v spoločenskom správaní. Spôsobuje to najmä fakt, že hoci tykanie a vykanie má svoje ustálené pravidlá, druhá strana ich nemusí rešpektovať, alebo sama tápa. Vďaka tomu sa moderný gentleman môže ľahko dostať do situácie, ktorá sa pravidlám vymyká. Preto sa dnes pozrieme nielen na to, ako sa správne tyká, ale pokúsime sa prejsť aj situácie, do ktorých je možné sa v tejto oblasti dostať.

Čím je tykanie dôležité?

Gentleman-Silhouette2 Je to spôsob, akým dávame druhej osobe najavo bližší vzťah, uznanie. Tykanie je vyznamenaním a tak sa k nemu má aj pristupovať. Preto nenavrhujeme tykanie každému, s kým sa vídame pravidelnejšie. Je potrebné si ho zaslúžiť, pretože tykanie zaväzuje k vzájomnej úcte. A navzdory obecnej predstave tykanie neudeľuje zároveň možnosť správať sa v prítomnosti takto vyznamenanej osoby uvoľnene – častý omyl v našej krajine. Uvoľnenosť vyžaduje už istý stupeň vzájomnej dôvernosti, a tykanie je len prvým krokom jej smerom.

Začneme ustálenými pravidlami. Prvým stupňom v tykaní je vykanie zároveň s oslovovaním krstným menom („Paľo, priniesli by ste mi…“). Na Slovensku to zatiaľ nie je celkom bežné, ale táto oslovovacia kultúra začína prenikať aj k nám. Je dôsledkom elektronickej komunikácie, kde napríklad v emailoch je oslovenie krstným menom pomerne bežné. Podobne je to v mnohých firemných kultúrach, ale k tomu sa ešte dostaneme. Samozrejme, aj tu je potrebné k osloveniu pristupovať s taktom. Môžete si to dovoliť ku kolegovi v podobnom postavení, ale osloviť tak pracovníka daňového úradu sa vám môže škaredo nevyplatiť.

Kedy automaticky tykáme?

Gentleman-Silhouette2Príbuzným, kamarátom, deťom (kým sú deťmi, stredoškolákom sa už vyká). V niektorých spoločenských skupinám, na krúžkoch, a podobne. Napríklad ak začnete s nedávno spomínaným airsoftom. Tam si tykajú automaticky všetci.

Pri navrhovaní tykania zvyčajne opäť platí dookola omieľané pravidlo spoločenskej významosti. Teda tykanie navrhuje žena, nadriadený, starší. Toľko k pravidlu, teraz poďme k tej plejáde výnimiek. Spoločenský život nám prináša množstvo situácií, kedy by gentleman mal zvážiť, či navrhované tykanie zo strany významnejšej osoby nie je iba prejavom protekcionizmu či vypočítavosti. Tomu by sa mal vždy vyvarovať. Nezabúdajte, páni, že tykanie znamená dôvernejší vzťah, a to aj na pracovisku. Preto je vhodnejšie kolegyniam skôr vykať, ak vám firemná či úradná kultúra neprikazuje inak. Podobne je to vo vzťahu k tykaniu si s nadriadeným. Gentleman chápe dôležitosť odstupu, ktorý by si mal šéf držať od svojich podriadených, a to aj v prípade, že si toho šéf sám nie je vedomý. Nezabúdajte na to, páni, ani ak vás život postaví do pozície šéfa. Navrhnutie tykania podriadenému by malo byť prejavom zaslúženého uznania a dôvery, preto s ním šetrite.

Existujú ešte dve výnimky pri navrhovaní tykania. Mladší gentleman môže požiadať starších kolegov, aby mu tykali, pričom on sám im naďalej vyká. Môže to byť prejavom uznania úrovne či schopností svojich kolegov (napríklad ak ich považuje za mentorov), no opatrne, ak to chcete navrhnúť svojmu nadriadenému. Muž tiež môže navrhnúť tykanie žene, avšak trochu iným spôsobom. Nenavrhuje tykanie, ale úctivo požiada, či by jej smel tykať (pre niekoho to môže byť to isté, ale na voľbe slov záleží).

Kedy odmietnuť?

Gentleman-Silhouette2Tykanie, pravdaže, môžme aj odmietnuť. Dôvody bývajú rôzne. Niekto potrebuje dotyčnú osobu dobre poznať, kým si s ňou začne tykať. Ja sám napríklad nemám rád, keď mi tykanie navrhuje človek, ktorého som práve stretol (aj tu ale existujú výnimky, napríklad ak mi dotyčnú osobu predstaví blízky priateľ). Potrebné je dať si pozor aj pri určitých povolaniach, aby tykanie nebudilo dojem konfliktu záujmov. Keby ste sa ocitli na súde a právnik druhej strany si začne tykať so sudcom, nenamietali by ste zaujatosť? Rovnako je nevhodné, aby ste si potykali s remeselníkmi, ktorí u vás vykonávajú akékoľvek práce. To platí aj vice-versa. Kým remeselníci majú po potykaní často sklony brať zákazníka a jeho pripomienky menej vážne, zákazník má zas tendenciu pokračovať v konverzácii a tým zdržovať prácu. Správny gentleman tiež vždy rešpektuje, ak jeho žiadosť o tykanie zamietne dáma.

A nezabúdajte, páni: vždy s taktom.

 

Ivan Zich

Hlavný autor Man & Manners. Má široký tematický záber, no zameriava sa najmä na praktický život moderného gentlemana a rozvoj sebadisciplíny. Potrpí si na dobrý fajkový tabak a chytľavú štylistiku.