Veľmi citlivý gentleman

Možno sa v tom nájdete: Snažíte sa dodržiavať pravidlá slušného správania a byť užitočnou ľudskou bytosťou, ale suseda nad vami má neustále nahlas zapnutú televíziu, kolegovia nedokážu ani okamih zavrieť zobák a nechať vás pracovať, všade toľko hluku a podnetov, pachov, zvukov a situácií, až vám ide roztrhnúť hlavu. Najradšej by ste zaliezli, ideálne ešte skôr, ako vybuchnete vy sami (zlosťou alebo plačom). Na konci dňa ste vyčerpaný tak, ako iní ľudia nanajvýš v piatok poobede. Spoznávate sa? Možno ste veľmi citlivý na vonkajšie podnety. Zachovajte pokoj. Ste síce iný, ale stále normálny.

Veľmi citlivá osoba (Highly Sensitive Person – HSP) je pojem, ktorý sa v posledných rokoch čoraz častejšie objavuje aj v slovenských médiách. A ako je už obvyklé, redaktori to často myslia dobre, a dopadá to tak, ako to dopadá. Dnes si povieme niečo o tejto kategórii a čoskoro prinesieme akúsi príručku na prežitie pre gentlemanov, ktorí sa v nej nájdu. Rovno hovorím, že nie som psychológ, ale vychádzam z vlastných  skúseností (a možno aj zážitkov).

Elaine Aronová vydala v roku 1996 knihu venujúcu sa  citlivosti senzorického spracovania a aj keď ňou nespôsobila hneď senzáciu, postupne sa jej poznatky dostali do povedomia širšej verejnosti. Veľa psychológov používa HSP ako pomocný termín. Ide o vrodenú povahovú črtu, špecifikum nervového systému, ktorá však ovplyvňuje prakticky celý váš život prostredníctvom niekoľkých charakteristík, ktoré si teraz opíšeme.

Takže o čom to celé je?

Vašim najdôležitejším aspektom je veľmi  hlboké a dôkladné spracovanie informácií. Znie to vznešene, ale iba do chvíle, kým sa niekoľko hodín nezaoberáte tým, či ste v práci pred kolegami nepovedali nejakú hlúposť.

HSP ľudia veľa pozorujú a všímajú si veci, ktoré väčšine ľudí unikajú. Tento proces si vyžaduje čas a vďaka tomu môžu HSP ľudia pripadať svojmu okoliu ako nerozhodní a príliš sa spoliehajúci na intuíciu (ktorá je v podstate tiež výsledkom podvedomého spracovania informácie).

Ak takých procesov za deň absolvujete niekoľko (a to si píšte, že ich absolvujete), na konci dňa ste unavený ako nikto iný. Prestimulovanie je totiž ďalšou charakteristikou. Ak každú informáciu spracúvate vo vlastnej hlave, akoby od toho závisel osud posádky Apolla 13, ani na to veľa stimulov nepotrebujete – ale aj tak ich dostanete viac, než je pre vás zdravé. Reagujete citlivejšie na všetky možné druhy podnetov. Niekto viac na náhle alebo otravné zvuky (tiež by ste za mľaskanie vešali za rebro?), pachy, svetlo, niekto iný na množstvo informácií, ktoré musí spracovať v rámci svojej dennej pracovnej náplne, mnohých zmohnú emóciami nabité situácie. Naša doba pritom ponúka viac podnetov a informácií ako kedykoľvek v ľudských dejinách.

Aby toho nebolo málo, HSP ľudia dostali do vienka aj ďalší poriadny balvan – empatiu. Veľmi, veľmi hlbokú empatiu. Predstavte si, že máte nielen schopnosť rozumovo rozoberať veci do hĺbky, na ktorú nemá väčšina ľudí ani charakter, ale ešte to dokážete aj adekvátne precítiť a emocionálne prežiť, akoby to bol váš vlastný zážitok. Na druhú stranu vďaka tomu dokážete skutočne súcitiť a adekvátne pomôcť svojim blízkym.

Neprepadajte panike

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že HSP ľudia musia byť chodiace emocionálne trosky, ale nie každý prvý dojem je správny. Tretina z nich sú dokonca extroverti. Nie je jednoduché naučiť sa s touto kategóriou žiť a mnohí s tým majú značné problémy. Ale keď to raz zvládnete a naučíte sa na tejto ceste orientovať, stane sa to požehnaním. Veľa HSP ľudí pracuje v kreatívnych povolaniach, kde využijú schopnosť vidieť veci naraz z viacerých uhlov pohľadu. Ďalších je možné nájsť v pomáhajúcich povolaniach (zdravotné sestry, záchranári, ale napríklad aj kňazi…), kde naplno využijú svoju empatiu. Akademici ocenia, že toto prostredie nevyžaduje zbesilé tempo biznis prostredia a časť dňa môžu stráviť pomocou študentom.

Byť HSP je také, akým si to urobíte. Ak investujete čas a námahu, bude táto kategória požehnaním. Ak to zanedbáte, bude cestou do pekla. Aby ste sa neocitli v druhej možnosti, čoskoro vám prinesieme príručku na prežitie.

Ivan Zich

Hlavný autor Man & Manners. Má široký tematický záber, no zameriava sa najmä na praktický život moderného gentlemana a rozvoj sebadisciplíny. Potrpí si na dobrý fajkový tabak a chytľavú štylistiku.